Tagarchief: Hall of Fame

Een krachtige nieuwe doorstart voor het CBME

Het is inmiddels akelig stil geweest rondom het CBME de afgelopen drie jaren. Een zeer spijtige ontwikkeling die ik als grondlegger ten zeerste betreurde. Enkele jaren geleden droeg ik door onophoudelijke drukte de fakkel over aan derden om zo te voorkomen dat ik deze prachtige organisatie te kort zou schieten. Echter ontwikkelde zich er een tegenovergestelde effect. Mijn eventuele tekortschietingen zouden echter in het niet vallen bij het volledig niets doen van het nieuwe bestuur dat het CBME richting afgrond heeft geduwd. Wat daar de redenen van zijn geweest acht ik verder niet belangrijk om hier toe te lichten. Wat wel belangrijk is, is dat ik na drie jaar intensief touwtrekken de organisatie weer volledig in eigen handen heb weten te krijgen en er vanaf vandaag van alles aan zal doen om het CBME nieuw leven in te blazen.

De Website is/was ernstig gedateerd, zowel inhoudelijk als ook software technisch en dus zal er de aankomende tijd veel werk aan de winkel zijn. Inmiddels ben ik direct aan het ronselen geslagen en heb ik een team van acht mensen weten te formeren. Er zullen spoedig besprekingen komen over de taakverdelingen en hoe nu verder. Ook heb ik grootse plannen omtrent het museumgedeelte dat nu realiseerbaarder is geworden is dan ooit tevoren sinds ik in 2006 officieel mijn eigen sportschool, Sam Lung Martial Arts, in Oss opende. Ook zal er fanatiek naar nieuwe sponsors moeten worden gezocht en zullen oude sponsors worden benaderd. Onze hoop is dat het vorige bestuur er niet in geslaagd is om het vertrouwen van de CBME aanhangers, leden, Hall of Famers en sponsors te beschadigen. Wij zullen vanaf vandaag er hoe dan ook voor gaan zorgen dat deze fenix uit de as zal herrijzen en zich krachtiger zal ontwikkelen dan ooit tevoren.

Met vriendelijke groet,
Patrick Baas
Oprichter, eerste en nieuwe
voorzitter van het CBME

Share Button

CBME voorzitter trekt zich terug uit Hall of Fame register

CBME voorzitter en oorspronkelijk oprichter Patrick Baas heeft aangekondigd zich per direct bewust terug te trekken uit het Budo Hall of Fame register. Eerder weigerde Baas al tot twee keer toe zijn Hall of Fame opname te accepteren, maar meer dan een jaar na zijn vertrek ontving hij alsnog eervol zijn welverdiende oorkonde uit handen van de toenmalige CBME voorzitter Rob Brandt. Inmiddels, twee jaar later, is Baas echter weer opnieuw voorzitter van het CBME en heeft hij morele bezwaren tegen zijn inmiddels dubbele positie.  “Een voorzitter hoort niet in de Hall of Fame te staan van de organisatie die hij runt. Dat is onacceptabel. Er lopen al meer dan genoeg mensen rond die elkaar nodeloos aan allerlei titels en graduaties helpen en zo steek ik niet in elkaar. Mijn goede naam zou hierdoor discutabel kunnen raken en daar pas ik voor. Ik heb dan ook moeten kiezen tussen het CBME eervol dienen of mezelf laten dienen. Mijn keuze is bekend”, aldus Patrick Baas.

Share Button

Negatieve, dwaze commentaren op CBME

Postuum-pioniers te laat gehuldigd?

Helaas zijn wij van het CBME weleens te laat en overlijd er een pionier zonder dat wij hem tijdens zijn leven in het zonnetje hebben kunnen zetten met een Hall of Fame oorkonde. Dit is helaas niet de eerste keer en dit zal ook zeker niet de laatste keer zijn. Wij krijgen dan ook regelmatig commentaar van personen die dergelijke late – en soms te late – huldigingen veroordelen en zelfs “een gemiste kans” noemen. Wij willen u hierop het volgende mededelen:

Kijken maar niet willen zien

Nederland telt meer dan honderd verschillende martial arts stijlen met ieders weer hun tientallen eigen stromingen, bonden, federaties en associaties. Al deze stijlen en stromingen hebben hun eigen pioniers, legendes, kampioenen, meesters en grootmeesters die door de eigen ‘insiders’ als ‘het meest belangrijk’ worden beschouwd. Dit aantal personen loopt echter in de duizenden. Het CBME bestaat echter uit slechts 7 vrijwillige comitéleden waarvan 3 wekelijks actief zijn. Eén daarvan verricht onderzoeken. Het comité kan onmogelijk al deze duizenden personen persoonlijk kennen en zonder enige kennisgeving honoreren.

Onze mening

Om een volledige Hall of Fame te kunnen realiseren is de hulp en inzet van heel budo-Nederland nodig want het CBME is er immers voor iedereen. Maar zoals je een blinde of een dove niet veroordeeld dat hij niet kan zien of horen, zo veroordeeld het CBME evenmin personen die met een kortzichtige, snel veroordelende geest zijn geboren. Wij danken dan ook oprecht een ieder voor zijn/haar medewerking en begrip en de dankbaarheid die wij  als vrijwilligers voor onze belangeloze inzet ontvangen.

Commentaar op Hall of Fame Postuum

Onlangs kwam ons het commentaar ter oren van enkele mensen die maar niet begrepen waarom wij ook een “postuum” Hall of Fame register hanteren.  Want “wat hadden de doden hier nu aan?” Ons antwoord hierop is eenvoudig: Wie dat niet begrijpt, begrijpt de waarde van de geschiedenis niet. En wie die waarde niet begrijpt, zal zichzelf erop betrappen dat hij telkens weer het wiel opnieuw zal moeten uitvinden. Het oude Japanse gezegde luidt dan ook niet voor niets: “On Ko Chi Shin”, ofwel: “bestudeer het oude opdat je het nieuwe zult begrijpen”. Een Nederlands gezegde zegt ongeveer hetzelfde: “Wie het verleden niet kent, heeft geen toekomst”. Het CBME staat dan ook niet voor niets voor: Comité VOOR HET BEHOUD VAN het martiale ERFGOED. Wij zijn van mening dat wij beter kunnen leren van het verleden en de plicht en het respect moeten koesteren om juist ook al die waardevolle overleden pioniers zorgvuldig te huldigen. Simpelweg opdat wij hen – en hun schat aan kennis en nalatenschap – nooit mogen vergeten. Dat de Hall of Fame voor hen ’te laat’ kwam is onmogelijk aan het CBME te verwijten. Veel van deze pioniers overleden immers al voordat de oprichters van het CBME überhaupt waren geboren.

Share Button