Samenstelling bestuur

Bij de samenstelling van het comité is doelbewust gekozen voor vrijwilligers uit de martial arts wereld die geen van allen grote belangen hebben binnen enige vorm van organisatiestructuur. Beslissingen voor toelatingen en afwijzingen komen hierdoor enkel tot stand door een objectieve beoordeling, gebaseerd op een vooraf opgesteld objectief toelating- en afwijzingsprotocol. Wanneer vooraanstaande personen tot het comité zouden worden toegelaten zal het doorgaans niet lang duren alvorens er sprake zal zijn van machtsstrijd, vriendjespolitiek en belangenverstrengelingen. Door deze weloverwogen keuze veronderstellen wij dit te voorkomen.

Het Comité Behoud Martiaal Erfgoed bestaat per juni 2020 uit de volgende vrijwilligers:

  • P.H.J. Baas – voorzitter
  • J.J.M.A. Hesselmann – raadgevend adviseur
  • M.H. Baas-Nilessen – penningmeester en huisstijl
  • J.M. van de Wetering – secretaris en Hall of Fame activiteiten
  • M. de Bruijn –
  • R. van Schaijk – webdesigner
  • T. van Oorsouw –
  • F. v.d. Camp –
  • Y. Gabriël –

In dit zelfde team beschikken wij over de kennis en capaciteiten van drie professionele grafische experts die kunnen worden ingezet voor het controleren op echtheid van aangedragen diploma’s, certificaten, foto’s en bewijsmaterialen.

Sponsors

Het Comité Behoud Martiaal Erfgoed wordt gesponsord door:

Aiki Budo Sport

Voorblad gids