Waarom een museum

Het doel van een Nationaal Krijgskunst Museum is om zowel de vechtsport- en krijgskunstwereld, alsmede de maatschappij in het algemeen diepgaander te informeren over de historische ontwikkelingen en doelstellingen van zowel de oosterse als westerse krijgskunsten. Het museum wil dus vooral een educatieve functie vervullen en misverstanden ontkrachten. Voor veel buitenstaanders zijn ‘alle vechtsporten slecht’ maar uiteraard is dit volslagen onzin. Niets is immers goed of slecht totdat blijkt hoe je het gebruikt.

Door middel van educatieve en interactieve projecten wil het CBME middels een fysiek en educatief museum hier een ander licht op werpen. Vechtsporten en krijgskunsten kunnen namelijk een zeer positief effect hebben op de maatschappij. Met wetenschappelijk aangetoonde onderzoeksresultaten, documentatiemateriaal en uiteraard ook interactieve spelvormen voor de jeugdige bezoekers, wil het CBME dit voor de bezoekers tastbaar maken.

Vechtsporten en krijgskunsten kunnen zelfs een uitstekend middel zijn tegen geweld. Naast het educatieve aspect wil het CBME van het museum ook een levendig historisch archief maken. Op deze website treft u immers al vele krantenartikelen aan die u niet snel elders zult aantreffen. Ook wil het CBME door middel van de Hall of Fame de huidige en toekomstige generaties bijscholen over vechtsport gerelateerde historische gebeurtenissen. Hiermee houden wij onze kleurrijke geschiedenis in leven en zullen zowel nationale als internationale vechtsporthelden en -pioniers niet snel vergeten worden.

Wij van het CBME zijn van mening dat Nederland, na inmiddels 4 voetbalmusea te hebben opgericht, klaar is voor een museum waarin ons inmiddels zeer rijke nalatenschap van de  krijgskunsten in een juist daglicht wordt geplaatst.