Fysiek museum

Zodra het woord museum valt denkt men automatisch aan oude historische objecten. Toch hoeft dit niet het geval te zijn. Want wat is historie? Een ringgevecht dat vorige week werd gehouden valt immers al onder historie. En is het niet zo dat de gebruikte wapens in de oosterse krijgskunsten per definitie onder de noemer ‘historische wapens’ vallen? Geen van deze wapens zijn immers nog echt in gebruik. Om echte authentieke middeleeuwse wapens en kleding aan te kopen zou een museum over een enorm financieel vermogen dienen te beschikken. Doch, veel musea hebben objecten uit particuliere verzamelingen in bruikleen of als donatie gekregen na het overlijden van de oorspronkelijke eigenaar of verzamelaar. Het CBME zet zich in voor het verzamelen en conserveren van dergelijke goederen zodat deze niet verloren gaan voor het grote publiek. Hiervoor hebben wij echter wel medewerking nodig vanuit de vechtsport- en krijgskunstwereld. Mocht u dus over accessoires beschikken die u wilt doneren (krantenartikelen, foto’s, vaantjes, wapens, kleding, oude certificaten, u kunt het zo gek niet bedenken) dan zijn wij u hier uiteraard zeer erkentelijk voor. Inmiddels beschikt het CBME over een redelijke collectie aan krijgskunstkleding, -wapens en -accessoires die afkomstig zijn uit diverse Aziatische landen zoals Japan, China, Filipijnen, Indonesië en Thailand. Deze wapens zijn veelal nog niet zo heel erg oud maar daarmee schiet het CBME zijn doel niet voorbij.

Het fysieke museum zal hoofdzakelijk middels tentoonstellingen worden gerealiseerd. U kunt ons nog niet kunt bezoeken maar u kunt al wel vast een kijkje nemen in onze collectie door op de link ‘Digitaal Museum’ te klikken.