Aanmelden lidmaatschap

Aanmelden voor lidmaatschap, donateur of sponsor

Om u aan te melden voor lidmaatschap, donateur of sponsor kunt u ons contacten via het volgende postadres of e-mail:

Comité Behoud Martiaal Erfgoed
o.v.v. Lidmaatschap CBME
Obrechtstraat 17
5344 AT Oss

E-mail: info@cbme.nl
U ontvangt standaard binnen een week een reactie.

Betaling CBME lidmaatschap:
Indien u aan uw betaling voor uw lidmaatschap wilt voldoen dan kunt u het verschuldigde bedrag overmaken op
IBAN NL18RABO.012.65.93.752 (BIC RABONL2U) t.a.v.:
CBME / Sam Lung Martial Arts te Oss.