Vereisten voor predicaat

Om het BNK predicaat te verkrijgen dient u ons slechts een e-mail te sturen met daarin uw verklaring waarom u vindt dat uw sportschool, -club of -vereniging er recht op zou hebben. Wij nemen uw e-mail in behandeling en geven u binnen enkele dagen antwoord en uitsluitsel. Indien uw school het predicaat krijgt toegewezen dan ontvangt u van ons per direct het BNK predicaat icoon voor op uw website. Tevens plaatsen wij u dan per direct op onze lijst van BNK predicaatdragers. Bedenk goed dat het predicaat niet alleen wordt toegekend aan initiatiefnemers! Ook als u met uw sportschool, -club of -vereniging actief en aantoonbaar deelneemt aan het initiatief van een ander dan kunt u mogelijk recht hebben op het BNK predicaat. Ook mag u uiteraard het BNK predicaat aanvragen voor andere scholen dan die van uzelf. Dergelijke gebaren worden zelfs zeer op prijs gesteld.

Voor het BNK predicaat zijn de volgende 9 spelregels van belang;

Een vrijwilligers initiatief:

 1. dient het maatschappelijke belang te dienen zoals bijvoorbeeld armoedebestrijding, slachtofferhulp, onderzoek naar ziektebestrijding en dergelijke.
 2. kan ook worden gehonoreerd indien het initiatief bijdraagt aan de algemene verbetering van het vechtsportklimaat en -imago in Nederland.
 3. mag niet van commerciële aard zijn. De actie dient geheel op vrijwillige basis te geschieden (acceptabele geringe onkostenvergoedingen terzijde).
 4. dient in het jaar van verstrekking te zijn of te worden gerealiseerd.
 5. dient in de praktijk te zijn gebracht. Goede ideeën worden niet gehonoreerd alvorens deze zijn omgezet in actie.
 6. mag geenszins van (sport)politieke aard zijn zoals het dienen van specifieke bondsbelangen (verkapte vorm van reclame).
 7. voldoet aan de eisen indien het bijdraagt aan maatschappelijke participatie en/of een de verbetering van het vechtsport-imago.
 8. Het doel of initiatief mag zich geenszins schuldig maken aan discriminatie op grond van verschillende organisatiestructuren. Een initiatief vanuit een specifieke vechtsport moet dus ook toegankelijk zijn voor beoefenaars van diezelfde vechtsport maar die bij een andere organisatie aangesloten zitten.
 9. Het initiatief mag zich echter wél beperken tot de specifieke vechtsport of krijgskunst van de oprichter of initiatiefnemer.

Wat u ons – schriftelijk of per e-mail – toe dient te sturen

 • Naam, adres en website van de sportschool, -club of -vereniging.
 • Volledige naam van de leraar of leidinggevenden.
 • Verklaring reden aanvraag BNK predicaat
 • Bewijsvoering ondernomen initiatief

Indien u als organisatie, club, sportschool of vereniging na onderzoek door het CBME zelf bent benaderd, dan hoeft u verder geen reden of bewijsvoering aan te dragen.