BNK predicaat

BNK-predicaat_2014_2015 10172688_676946145699227_9192691417609843707_n

Wat is het BNK predicaat?

Het BNK predicaat is een initiatief dat door het CBME in het leven is geroepen om clubs, scholen en verenigingen zichtbaar te eren voor hun  belangeloze inzet voor de maatschappij in de ruimste zin des woord. Het BNK predicaat kent twee categorieën, namelijk de categorie Ondersteuning Goede Doelen (OGD) en de categorie Ondernomen Initiatieven Vrijwilligers (OIV). Bij goede doelen moet u denken aan allerlei vormen van ondersteuning van maatschappelijk participerende organisaties zoals Kika, Warchild, WNF, Longfonds, Fonds Verstandelijk Gehandicapten etcetera. Bij initiatieven van vrijwilligers moet u denken aan alle vormen van acties die ertoe leiden dat de vechtkunsten in het algemeen in een beter daglicht worden geplaatst en/of waardoor het vechtsportklimaat in Nederland in positieve zin veranderd.

Betekenis van het BNK predicaat

BNK staat voor ‘Budo no Kokoro’ hetgeen letterlijk betekent: Budo = weg of levenswandel van de krijger, no = van, Kokoro = zuiver, rein van hart. Vrij vertaald kan men dus stellen: het bewandelen van de krijgskunstwegen met een zuiver, rein en gewetensvol hart. Kortom, vechtsportbroeders en -zusters waarbij het hart op de juiste plaats zit.

10552641_714670138593494_911841653571192001_n

Wat houdt het in om een BNK predicaat te ontvangen?

Wanneer een school, club of vereniging het BNK predicaat ontvangt wordt de betreffende sportschool een jaar lang (gratis) op de website van het CBME geplaatst. Zo kan iedereen zien dat de sportschool, -club of -vereniging over goede budonormen en -waarden beschikt. Zodra het BNK predicaat wordt toegewezen dan krijgt de betreffende school het bovenstaande icoontje digitaal toegezonden zodat zij deze trots een jaar lang op hun website en alle andere reclame-uitingen mogen plaatsen. De boodschap mag duidelijk zijn: Samen maken we het verschil.

De doelstelling van het BNK predicaat

De doelstelling van het predicaat is om uit te groeien tot een maatschappelijk begrip waardoor alle budoscholen zullen worden geïnspireerd om zich ook in te gaan zetten voor de maatschappij. Dit kan onder andere door goede doelen te ondersteunen zoals het organiseren van of deelnemen aan benefietacties zoals sponsorlopen, inzamelingsacties, collectieve donaties en dergelijke.

imagesUiteraard dient de actie wel van enige betekenis te zijn en is het aspect van belangeloosheid daarbij van groot belang. Er is natuurlijk helemaal niets mis met geld verdienen, maar zoals een ieder zal begrijpen kunnen wij het BNK predicaat niet verstrekken bij lucratieve acties. Een andere vorm van inzet die met het BNK predicaat kan worden beloond is wanneer scholen zich geheel belangeloos en zonder oog op winstmerk, bedrijven van sportpolitiek of bond-/sportgerelateerde discriminatie inzetten voor de verbetering van het algemene vechtsportklimaat en -imago in Nederland.