Voorwaarden opname register

Vereisten voor opname

Natuurlijk wordt niet iedereen zomaar in het Internationale Hall of Fame register opgenomen. Daarvoor moet de persoon in kwestie natuurlijk wel zeer bijzondere verdiensten hebben verleend. Deze verdiensten dienen in het teken te staan, of in het teken te hebben gestaan, van het algemene maatschappelijke belang of voor het belang van de krijgskunst- of vechtsportgemeenschap. Dit kan zich natuurlijk op allerlei verschillende manieren uiten.

Topsporters

Winnaars van de allerhoogst verheven wedstrijden, zoals bijvoorbeeld de Olympische spelen, de K1 of Golden Glory, hebben het recht om per direct in het Hall of Fame register te worden opgenomen. Dergelijke prestigieuze wedstrijden zorgen immers voor een wereldwijde promotie van de sport en voor het aanzien van de Nederlandse (vechtsport)samenleving. Toch komen winnaars van Europese of wereldkampioenschappen niet automatisch in aanmerking voor de Hall of Fame titel. De reden hiervan is dat er wereldwijd vele duizenden bonden en organisaties actief zijn die allen hun eigen nationale en internationale kampioenschappen organiseren. Door dit feit lopen er bijvoorbeeld jaarlijks vele honderden wereldkampioenen kickboksen rond in één en dezelfde gewichtsklasse, allen binnen hun eigen sportbond. Bij twijfel zal het CBME eerst onderzoek verrichten naar het type EK/WK waarop de voorgedragen persoon gevochten heeft. Wanneer blijkt dat het om een daadwerkelijk prestigieus en groots opgezet toernooi ging, dan kan het bestuur alsnog besluiten om tot huldiging van de voorgedragen persoon over te gaan. Topsporters vormen één van de twee uitzonderingen bij wie de leeftijdscriteria voor opname niet op 50 jaar is vastgesteld.

Pioniers

Naast topsporters zijn er natuurlijk tal van andere gedenkwaardige activiteiten waarvoor personen kunnen worden opgenomen in het register. Zo zijn er talloze pioniers die een vechtsport of krijgskunst in Nederland hebben geïntroduceerd en grootgemaakt. Zo is er de groep Indische repatrianten die eind jaren ‘40/’50 de vechtkunsten kuntao en pencak silat vanuit Indonesië naar Nederland brachten. Daarnaast zijn er diverse grootmeesters geweest die naar het land van herkomst van een bepaalde martiale kunst vertrokken, daar langdurig in de leer gingen en deze vervolgens mee terug naar Nederland brachten. Aan deze mensen heeft de Nederlandse samenleving veel te danken. Niet alleen pioniers van stijlen kunnen worden opgenomen in het Hall of Fame register. Ook personen van wie blijkt dat zij zeer vernieuwende en/of doorslaggevende onderzoeken of progressieve, innovatieve ontwikkelingen op hun naam hebben gezet, komen mogelijk voor het register in aanmerking. Een vereiste om vanwege pioniersschap te worden opgenomen in het Internationale Hall of Fame register is dat de betreffende persoon over een minimale leeftijd van 50 jaar dient te beschikken. Een eis waarvan de categorie topsport is vrijgesteld.

Postuum

Het CBMA heeft een speciale link in haar structuur opgenomen waarbij wij noemenswaardige krijgskunstenaars en vechtsporters te eren die overleden zijn nog voordat het Comité Behoud Martiaal Erfgoed werd opgericht. Deze overledenen krijgen zo alsnog officieel de titel ‘Hall of Famer’ toegewezen en zullen postuum worden opgenomen in het Internationale Hall of Fame register. Aan een opname postuum zit geen leeftijdgrens gebonden. Wel dient de overleden persoon veel voor de martial arts te hebben betekend en dient zijn of haar inzet onbetwist te zijn. Emotionele redenen of persoonlijke waardering van familieleden en/of vrienden worden door het CBME niet mee in overweging genomen. Deze objectieve benadering is tenslotte de betrouwbare kracht van het CBME.

Guiness Book of Records

Bijzondere gebeurtenissen dienen op gepaste wijze te worden gestimuleerd en beloond. Zo zullen ook personen die bijzondere wereldrecords op het martiale vlak verbreken worden toegevoegd aan het Internationale Hall of Fame register. Indien een verslagen record op een later tijdstip weer wordt verbroken door derden dan blijft de oude recordhouder gewoon in de Hall of Fame opgenomen. Nieuwe gevestigde records worden echter daarentegen eerst door de commissie gekeurd.

Acteurs

Ook filmsterren die in het martiale genre schitteren behoren tot een categorie van personen die de martiale kunsten soms een ongekende impuls geven. Na de premières van films zoals bijvoorbeeld ‘The Best of The Best’, Out for Justice’ en ‘Kickbokser’ stroomde de taekwondo, aikido- en kickboksscholen vol. Ondanks dat wij in Nederland over maar weinig martial arts filmsterren beschikken, vermelden wij de mogelijkheid voor deze categorie uiteraard wel binnen het CBME reglement voor opname. Acteurs vormen één van de twee uitzonderingen bij wie de leeftijdscriteria voor opname niet op 50 jaar is vastgesteld.

Auteurs

Mede dankzij de talloze Nederlandse auteurs en historici op het gebied van de martiale kunsten, is het mogelijk geweest om de eeuwenoude krijgskunsten een toekomst te bieden. Indien er nooit een boek geschreven zou zijn dan zouden we er nu niet zo voor staan. Het doorgeven van kennis zorgt er immers voor dat deze niet uitsterft. Om in het Hall of Fame register te worden opgenomen dient de auteur een minimaal aantal van drie noemenswaardige boeken te hebben geschreven, of een boek dat dermate een bestseller vormde dat het onomstotelijk tot de Nationale klassiekers is gaan behoren. Interne clubboeken en bondsboeken tellen uiteraard niet mee. De boeken dienen allen voorzien van een officiële ISBN code te staan geregistreerd bij het Centraal Boekenhuis te Culemborg. Een vereiste om vanwege auteurschap te worden opgenomen in het Internationale Hall of Fame register is dat de betreffende persoon over een minimale leeftijd van 50 jaar beschikt. Indien dit niet het geval is kan de auteur postuum worden opgenomen indien deze vroegtijdig is overleden.

Mediapromoters

Hieronder verstaat het CBME niet de promotors en organisatoren van gala’s en wedstrijden (in verband met het oog op winstmerk) maar promotors van de sport in het algemeen. Heeft een persoon zich jarenlang vol overgave gestort op de publicatie of presentatie van een of meerdere magazines of kranten, een radio- of televisieprogramma of enige andere vorm van media, dan kan deze persoon worden voorgedragen voor opname in het Internationale Hall of Fame register. Het CBME buigt zich hier dan over en neemt vervolgens een besluit.