Officiële Hall of Fame oorkonde

Middels een officiële oorkonde worden personen die volgens het CBME in aanmerking komen voor opname in de Internationale Budo Hall of Fame gehuldigd. De CBME oorkonde is voorzien van een gouden preegtangzegel en stempel waardoor vervalsing wordt bemoeilijkt. De oorkonde wordt – indien het CBME zelf tot het besluit overgaat – geheel kosteloos aan de persoon in kwestie overhandigd of toegestuurd. Indien een persoon door derden wordt voorgedragen zitten er aan de oorkonde standaard administratie- en verzendkosten verbonden. De voordragers worden dan geacht zorg te dragen voor de kosten van de oorkonde en de opname in het CBME-register.

Sem Schilt  DSC07980

Sem Schilt met de officiële CBME Hall of Fame oorkonde