Iemand voordragen?

Kandidaten voor het Internationale Budo Hall of Fame register mogen zichzelf niet voordragen voor opname. Dit dient te allen tijde te geschieden door minimaal vier niet familieverwante personen. Indien u iemand in uw omgeving wilt eren met een Hall of Fame certificaat dan kunt u bij ons een schriftelijk verzoek indienen, of ons een e-mail toesturen, waarna de leden van het comité zich buigen over uw aanvraag. In de aanvraag dient uitvoerig beschreven te staan (inclusief referenties) waarom u vindt dat de persoon in kwestie geëerd zou dienen te worden. Wij stellen na uw aanvraag een kort onderzoekje in om te achterhalen of alles op waarheid gebaseerd is. Indien dit het geval is kan er een positief besluit worden genomen.

Aangezien het CBME een vrijwilligersorganisatie is vragen wij bij gehonoreerde aanvragen om een onkostenvergoeding. De CBME oorkonde plus de officiële registratiebrief en onderzoekskosten, kosten samen € 75,00 inclusief verzendkosten. U kunt er eventueel voor kiezen om de oorkonde – ingelijst – door één van onze comitéleden persoonlijk aan de betreffende persoon uit te laten reiken tijdens een speciale gelegenheid. Indien u hiervoor kiest brengen wij enkel benzinekosten (á 28 ct. per kilometer) in rekening. Een opname postuum is altijd kosteloos!

Aanmelden voor de Internationale Budo Hall of Fame

Om een persoon aan te melden voor de Internationale Budo Hall of Fame kunt u ons uw documenten toesturen.

Postadres:

Comité Behoud Martiaal Erfgoed
o.v.v. HOF aanvraag
Obrechtstraat 17
5344 AT Oss

E-mail: info@cbme.nl

Rekeningnummer: IBAN NL18RABO.012.65.93.752  t.a.v. Sam Lung Martial Arts te Oss o.v.v. “Hall of Fame aanvraag” en de naam van de voorgedragen persoon.

U ontvangt doorgaans binnen een week schriftelijk of per e-mail uitslag.