Alle berichten van Patrick Baas

CBME uitgave: Eerste Hall of Fame Editie 2013-2016

In 2016 zal het CBME een boek uitbrengen waarin de geschiedenis van het ontstaan van het CBME, het BNK Predikaat, en uiteraard – zoals de titel al aangeeft – de Internationale Hall of Fame met daarin artikelen over de talloze pioniers, pioniers-postuum, topsporters, topsporters-postuum, filmsterren en filmsterren-postuum die tussen 2013 en 2016 werden opgenomen, inclusief vele kleuren- en zwart-wit foto’s. De uitreiking van het boek zal gepaard gaan met een speciale feestavond waarvoor alle geplaatste meesters,  grootmeesters, topsporters en pioniers tijdig zullen worden uitgenodigd. Meer informatie volgt binnenkort.

Share Button

Negatieve, dwaze commentaren op CBME

Postuum-pioniers te laat gehuldigd?

Helaas zijn wij van het CBME weleens te laat en overlijd er een pionier zonder dat wij hem tijdens zijn leven in het zonnetje hebben kunnen zetten met een Hall of Fame oorkonde. Dit is helaas niet de eerste keer en dit zal ook zeker niet de laatste keer zijn. Wij krijgen dan ook regelmatig commentaar van personen die dergelijke late – en soms te late – huldigingen veroordelen en zelfs “een gemiste kans” noemen. Wij willen u hierop het volgende mededelen:

Kijken maar niet willen zien

Nederland telt meer dan honderd verschillende martial arts stijlen met ieders weer hun tientallen eigen stromingen, bonden, federaties en associaties. Al deze stijlen en stromingen hebben hun eigen pioniers, legendes, kampioenen, meesters en grootmeesters die door de eigen ‘insiders’ als ‘het meest belangrijk’ worden beschouwd. Dit aantal personen loopt echter in de duizenden. Het CBME bestaat echter uit slechts 7 vrijwillige comitéleden waarvan 3 wekelijks actief zijn. Eén daarvan verricht onderzoeken. Het comité kan onmogelijk al deze duizenden personen persoonlijk kennen en zonder enige kennisgeving honoreren.

Onze mening

Om een volledige Hall of Fame te kunnen realiseren is de hulp en inzet van heel budo-Nederland nodig want het CBME is er immers voor iedereen. Maar zoals je een blinde of een dove niet veroordeeld dat hij niet kan zien of horen, zo veroordeeld het CBME evenmin personen die met een eenvoudige, kortzichtige en snel veroordelende geest zijn geboren. Wij danken dan ook oprecht een ieder voor zijn/haar medewerking en begrip en de dankbaarheid die wij  als vrijwilligers voor onze belangeloze inzet ontvangen.

Commentaar op Hall of Fame Postuum

Onlangs kwam ons het commentaar ter oren van enkele mensen die maar niet begrepen waarom wij ook een “postuum” Hall of Fame register hanteren.  Want “wat hadden de doden hier nu aan?” Ons antwoord hierop is eenvoudig: Wie dat niet begrijpt, begrijpt de waarde van de geschiedenis niet. En wie die waarde niet begrijpt, zal zichzelf erop betrappen dat hij telkens weer het wiel opnieuw zal moeten uitvinden. Het oude Japanse gezegde luidt dan ook niet voor niets: “On Ko Chi Shin”, ofwel: “bestudeer het oude opdat je het nieuwe zult begrijpen”. Een Nederlands gezegde zegt ongeveer hetzelfde: “Wie het verleden niet kent, heeft geen toekomst”. Het CBME staat dan ook niet voor niets voor: Comité VOOR HET BEHOUD VAN het MARTIAAL ERFGOED. Wij zijn van mening dat wij beter kunnen leren van het verleden en de plicht en het respect moeten koesteren om juist ook al die waardevolle overleden pioniers zorgvuldig te huldigen. Simpelweg opdat wij hen – en hun schat aan kennis en nalatenschap – nooit mogen vergeten. Dat de Hall of Fame voor hen ‘te laat’ kwam is onmogelijk aan het CBME te verwijten. Veel van deze pioniers overleden immers al voordat de oprichters van het CBME überhaupt waren geboren.

Share Button

Hall of Fame CBME gaat internationaal

Het bestuur van het Comité Behoud Martiaal Erfgoed heeft unaniem besloten om de Nationale Hall of Fame en Internationale Hall of Fame niet langer meer te scheiden. De vraag naar opname in het internationale register werd steeds groter en gezien de internationale prestaties van vele door ons gehuldigde sporters en pioniers, leek het ons niet langer correct om van een “nationale” Hall of Fame opname te spreken. Neem nu een Sem Schilt, Jon Bluming of een Ron Smoorenburg. Velen hebben hun strepen niet alleen nationaal, maar ook ver buiten de Nederlandse grenzen verdiend. Om deze reden zal de CBME’s Nationale Hall of Fame voortaan door het leven gaan als de CBME’s Internationale Budo Hall of Fame. Alle namen uit het register zullen per direct worden overgezet. De namen van overleden sportkampioenen en -pioniers die postuum werden en worden gehuldigd, zullen voortaan een eigen pagina krijgen.

Share Button

Blijk van waardering vanuit de kyokushin-wereld

Na de grote eer van het verkrijgen van de 7e dan-graad en de Kyoshi-titel uit Okinawa, werd Patrick Baas, voorzitter en oprichter van het Comité Behoud Martiaal Erfgoed, vandaag opnieuw vereerd met een prachtige oorkonde. Dit keer vanuit de Kyokushin-wereld. Deze eervolle oorkonde werd hem als blijk van waardering toegezonden door  (Hall of Famer) Shihan Ruud Muller.

Shihan Ruud, hartelijk dank hiervoor. Osu!

10155807_10152719861387004_2152411315459285773_n

Share Button

Een beter voorbeeld kun je niet hebben

Dat het CBME in Nederland helaas een noodzaak is, blijkt vandaag wel weer. In het televisieprogramma Showtime werd vanavond 10 oktober 2013 veel aandacht gegeven aan het feit dat de moeder van Gerard Joling in een fietstunnel van haar fiets was gevallen en naast wat schaafwonden een paar gekneusde ribben had. Vanochtend gebeurd, vanavond groot uitgemeten in het nieuws. Als we dan beseffen dat Nederlands – misschien wel grootste – vechtsporter Ramon Dekkers op 27 februari 2013 overleed tijdens het fietsen in (eveneens) een fietstunnel en dit bericht de martial-art wereld pas een dag later bereikte, dan lijkt het mij duidelijk waaraan het CBME haar bestaansrecht ontleent. Schandalig! We leven in een land waarin Yolante Snijders gebroken nageltje binnen vijf minuten wereldnieuws is terwijl een onbetwiste sportheld als een volslagen onbekende een dag lang anoniem in een tunnel ligt. En ondanks dat het CBME oprecht mevrouw Joling heel veel beterschap wenst, blijven wij maar niet begrijpen dat veel Nederlanders maar niet lijken te willen inzien wat mannen zoals Ramon voor ons land hebben betekend. Uiteraard is dit te danken aan de media – en niet zozeer aan de Nederlanders zelf – en dus zet het CBME zich hard in voor verbetering.

Share Button

Schandalige discussie rondom kinderkickboksen

Helaas staat het Nederlandse kickboksen weer eens in de negatieve belangstelling, sinds er een reportage (De vijfde dag van de EO) werd uitgebracht over knock-out gaande kinderen van 6 jaar oud. In Nederland worden er naar schatting zo’n 100 kinderkickbokswedstrijden gehouden. Professor Dick Schwaab geeft aan dit zeer onverantwoord te vinden en ook oud-wereldkampioene Krista Fleming – die een kickboksschool in Arnhem runt – is het stellig met hem eens. Haar leerlingen mogen pas vanaf 16 jaar aan wedstrijden meedoen. Ook oud wereld-kampioen Fred Royers geeft in de reportage aan te vrezen dat er vandaag of morgen een kindje in de ring zal overlijden. Zoals (wijlen) Louis Pardoel regelmatig zei: “Dat zijn ouders die zelf nooit geen ene moer gepresteerd hebben, maar nu ze zien dat hun kind wat meer pit in hun donder heeft spannen ze hem voor het karretje om het levenslange gezichtsverlies van henzelf goed te maken”. Het commentaar van Pardoel wordt onderbouwd zodra we kunnen zien hoe tijdens de uitzending een vader apetrots van oor tot oor staat te glunderen wanneer zijn 6-jarig zoontje verteld dat hij het geweldig vindt om ‘mensen in elkaar te slaan’. De vraag reist: hoe kan een beschaafd land hondengevechten verbieden maar kindergevechten toestaan? Gelukkig lieten naar aanleiding van de EO uitzending de reacties van de tweede kamerpartijen VVD, PvdA en CDA niet lang op zich wachten. Zij lieten aan de minister weten dat zij verwachten dat er strenge acties zullen worden ondernomen. We hopen het ten zeerste, want er zijn meer dan genoeg echte oprechte thai- en kickboksers in dit land die al lang niet meer  zitten te wachten op dit soort negatieve publiciteit van niet-nadenkende-personen.
Share Button