Negatieve, dwaze commentaren op CBME

Postuum-pioniers te laat gehuldigd?

Helaas zijn wij van het CBME weleens te laat en overlijd er een pionier zonder dat wij hem tijdens zijn leven in het zonnetje hebben kunnen zetten met een Hall of Fame oorkonde. Dit is helaas niet de eerste keer en dit zal ook zeker niet de laatste keer zijn. Wij krijgen dan ook regelmatig commentaar van personen die dergelijke late – en soms te late – huldigingen veroordelen en zelfs “een gemiste kans” noemen. Wij willen u hierop het volgende mededelen:

Kijken maar niet willen zien

Nederland telt meer dan honderd verschillende martial arts stijlen met ieders weer hun tientallen eigen stromingen, bonden, federaties en associaties. Al deze stijlen en stromingen hebben hun eigen pioniers, legendes, kampioenen, meesters en grootmeesters die door de eigen ‘insiders’ als ‘het meest belangrijk’ worden beschouwd. Dit aantal personen loopt echter in de duizenden. Het CBME bestaat echter uit slechts 7 vrijwillige comitéleden waarvan 3 wekelijks actief zijn. Eén daarvan verricht onderzoeken. Het comité kan onmogelijk al deze duizenden personen persoonlijk kennen en zonder enige kennisgeving honoreren.

Onze mening

Om een volledige Hall of Fame te kunnen realiseren is de hulp en inzet van heel budo-Nederland nodig want het CBME is er immers voor iedereen. Maar zoals je een blinde of een dove niet veroordeeld dat hij niet kan zien of horen, zo veroordeeld het CBME evenmin personen die met een kortzichtige, snel veroordelende geest zijn geboren. Wij danken dan ook oprecht een ieder voor zijn/haar medewerking en begrip en de dankbaarheid die wij  als vrijwilligers voor onze belangeloze inzet ontvangen.

Commentaar op Hall of Fame Postuum

Onlangs kwam ons het commentaar ter oren van enkele mensen die maar niet begrepen waarom wij ook een “postuum” Hall of Fame register hanteren.  Want “wat hadden de doden hier nu aan?” Ons antwoord hierop is eenvoudig: Wie dat niet begrijpt, begrijpt de waarde van de geschiedenis niet. En wie die waarde niet begrijpt, zal zichzelf erop betrappen dat hij telkens weer het wiel opnieuw zal moeten uitvinden. Het oude Japanse gezegde luidt dan ook niet voor niets: “On Ko Chi Shin”, ofwel: “bestudeer het oude opdat je het nieuwe zult begrijpen”. Een Nederlands gezegde zegt ongeveer hetzelfde: “Wie het verleden niet kent, heeft geen toekomst”. Het CBME staat dan ook niet voor niets voor: Comité VOOR HET BEHOUD VAN het martiale ERFGOED. Wij zijn van mening dat wij beter kunnen leren van het verleden en de plicht en het respect moeten koesteren om juist ook al die waardevolle overleden pioniers zorgvuldig te huldigen. Simpelweg opdat wij hen – en hun schat aan kennis en nalatenschap – nooit mogen vergeten. Dat de Hall of Fame voor hen ’te laat’ kwam is onmogelijk aan het CBME te verwijten. Veel van deze pioniers overleden immers al voordat de oprichters van het CBME überhaupt waren geboren.

Share Button